Opinie

Procedury? Oj tam, oj tam

25.07.2021 0:00

Gdzie leży przyczyna awantury z polskimi pływakami w Tokio? W niedopilnowaniu procedur. To moje zdanie. Ignorowanie reguł, zapisów i systemów, które porz±dkuj± nasz ¶wiat, jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej mentalno¶ci. Chyba jedynie bardziej zakorzeniony jest - jak pisał Zygmunt Miłoszewski w powie¶ci "Jak zawsze" - gen polania wódki. Kto zatem odpowiada za procedury w polskim sporcie? I dlaczego często jest to nikt?


przeczytaj pełn± wersję artykułu