Opinie

miniaturka

Z wielk± rado¶ci± dowiaduję się o dużym zaangażowaniu harcerek i harcerzy w walce z pandemi± koronawirusa.

[ więcej ]
miniaturka

Autor: Kamil WyszkowskiZ ONZ zwiÄ…zany od 2002 roku.

[ więcej ]
miniaturka

Zdystansowanych ¦wi±t

24.05.2020 0:00

O tym, że będ± to niezwykłe ¦więta Wielkanocne wiemy już doskonale od co najmniej kilku tygodni.

[ więcej ]
miniaturka

„Połączeni w bólu.

[ więcej ]
miniaturka

W całej 30-letniej historii RMF FM nie było dla redakcji informacyjnej bardziej traumatycznego, trudnego i wymagaj±cego wyzwania niż kilkunastogodzinne, emitowane non stop Fakty zwi±zane z katastrof± w Smoleńsku.

[ więcej ]
miniaturka

Zawsze mówił to, co mówią ludzie poszukujący prawdy, a co jest zapisane w Ewangelii: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.

[ więcej ]
miniaturka

Nie wrócimy do czasów sprzed epidemii, dopóki nie będziemy mieli szczepionki - te słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z konferencji prasowej najlepiej podsumowuj± sytuację, z jak± musimy się teraz liczyć.

[ więcej ]
miniaturka

W Polsce, jak i wielu krajach Europy Zachodniej, oficjalne informacje o zgonach i zakażeniach na Covid-19 w domach pomocy społecznej i innych o¶rodkach stałego pobytu różni± się od danych, które podaj± społeczne organizacje to monitoruj±ce.

[ więcej ]
miniaturka

Czas nauczki?

24.05.2020 0:00

Można powiedzieć, że w Dzień Ziemi przypadaj±cy w półwiecze pierwszego Dnia Ziemi sama Ziemia udziela nam do¶ć bolesnej lekcji pokory.

[ więcej ]
miniaturka

Woda nie pojawia się w Polsce magicznie i nie da się jej przywieĽć z Chin antonowem.

[ więcej ]
miniaturka

Nowa sportowa rzeczywisto¶ć w Polsce będzie trochę nierzeczywista.

[ więcej ]
miniaturka

Lena moja Lena

24.05.2020 0:00

​Kiedy kilka tygodni temu media podały informację, że lekarze we Włoszech, w Niemczech, we Francji itd.

[ więcej ]
miniaturka

"Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom" - dziś pod taką opinią podpisuje się niemal trzy czwarte dorosłych Polaków (73 proc.

[ więcej ]
miniaturka

"Wolontariusze i medycy gotowi wesprzeć personel Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - pilnie poszukiwani.

[ więcej ]
miniaturka

Wyborczy suspens trwa

24.05.2020 0:00

18 marca napisałem w tym miejscu, że wyborów w maju nie będzie.

[ więcej ]
miniaturka

I po wyborach. I przed...

24.05.2020 0:00

Je¶li wybory prezydenckie 2020 roku uda się w Polsce sprawnie, bezpiecznie, bez kontrowersji, w±tpliwo¶ci i protestów przeprowadzić i je¶li wygra je Andrzej Duda, prezes Jarosław Kaczyński będzie mógł chyba udać się do Jarosława Gowina z butelk± dobrego koniaku.

[ więcej ]
miniaturka

Upór, z jakim Sejm psuje przepisy wyborcze może zadziwiać.

[ więcej ]
miniaturka

Rok temu, po filmie.

[ więcej ]
miniaturka

"S±d s±dem, a sprawiedliwo¶ć musi być po naszej stronie".

[ więcej ]
miniaturka

Drogi ustawodawco! Widzę, że masz kłopot z przeprowadzeniem wyborów.

[ więcej ]
miniaturka

Co nas tak gryzie?

24.05.2020 0:00

To był dziwny tydzień, w którym Film miał przykryć Rocznicę, ale sam został przykryty przez Dublera, który z kolei padł ofiar± Piosenki i jej miejsca na Li¶cie.

[ więcej ]
miniaturka

Houston, mamy problem

24.05.2020 0:00

Słowa, które usłyszano na Ziemi podczas słynnej misji Apollo 13, s± w mojej ocenie idealnym komentarzem do wyemitowanego w TVP filmu "Nic się nie stało".

[ więcej ]
miniaturka

"To niew±tpliwie wielkie osi±gnięcie.

[ więcej ]
miniaturka

Ci, którzy s± w grze, maj± zawsze szanse.

[ więcej ]
miniaturka

Woda nie pojawia się w Polsce magicznie i nie da się jej przywieĽć z Chin antonowem.

[ więcej ]
miniaturka

Rozpoczęły treningi na takich zasadach, jak amatorzy.

[ więcej ]
miniaturka

I po wyborach. I przed...

17.05.2020 0:00

Je¶li wybory prezydenckie 2020 roku uda się w Polsce sprawnie, bezpiecznie, bez kontrowersji, w±tpliwo¶ci i protestów przeprowadzić i je¶li wygra je Andrzej Duda, prezes Jarosław Kaczyński będzie mógł chyba udać się do Jarosława Gowina z butelk± dobrego koniaku.

[ więcej ]