Nauka

miniaturka

15 maja przypada Dzień Zagrożonych Gatunków.

[ więcej ]
miniaturka

Amerykańska firma Moderna Therapeutics, pracuj±ca nad szczepionk± na Covid-19, poinformowała o pozytywnych wstępnych wynikach pierwszej fazy badań klinicznych.

[ więcej ]
miniaturka

Po 600 latach białe bociany wracaj± na Wyspy Brytyjskie.

[ więcej ]
miniaturka

W hiszpańskich szpitalach rozpoczęły się testy dwóch leków przeciwko Covid-19: preparatów Ivermectina oraz Anakinra.

[ więcej ]
miniaturka

Narodowe Archiwum Filmu i DĽwięku Australii podzieliło się ze ¶wiatem wyj±tkowym nagraniem.

[ więcej ]
miniaturka

Niektóre zwierzęta mog± zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2 przez bliski kontakt z zainfekowanymi ludĽmi.

[ więcej ]
miniaturka

Najstarsze szcz±tki człowieka z gatunku Homo sapiens na terenie Europy zidentyfikowano w bułgarskiej jaskini.

[ więcej ]
miniaturka

"Przy łagodzeniu ograniczeń trzeba monitorować czynnik reprodukcji wirusa, można dopu¶cić do jego wzrostu, byle jego warto¶ć utrzymała się poniżej 1" - mówi RMF FM Tom Britton, matematyk z Uniwersytetu w Sztokholmie, który modeluje przebieg epidemii w rejonie szwedzkiej stolicy.

[ więcej ]
miniaturka

Recesja - to słowo pada często odniesieniu do ¶wiatowej gospodarki, ale tym razem chodzi o obniżenie aktywno¶ci Słońca, o czym donosz± brytyjskie media.

[ więcej ]
miniaturka

"Jest wiele dowodów na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim Wuhan" - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

[ więcej ]
miniaturka

Włoska firma farmaceutyczna uzyskała zachęcaj±cy wynik testów szczepionki przeciw koronawirusowi, na razie - podczas badań na szczurach.

[ więcej ]
miniaturka

Podawana do oskrzeli kombinacja nanoprzeciwciał wytwarzanych przez organizm lamy mogłaby chronić przed atakiem SARS-CoV-2.

[ więcej ]
miniaturka

Udało się zidentyfikować ludzkie monoklonalne przeciwciało, które zapobiega infekowaniu komórek przez wirusa SARS-CoV-2 powoduj±cego COVID-19.

[ więcej ]
miniaturka

Zaburzenia krzepnięcia krwi prowadz±ce do powstawania mikrozakrzepów s± istotn± przyczyn± zgonów chorych na COVID-19.

[ więcej ]
miniaturka

Poł±czenie bawełny z naturalnym jedwabiem lub szyfonem wydaje się być najlepszym materiałem do wyrobu domowych masek filtruj±cych - informuj± naukowcy z University of Chicago (USA) na łamach "ACS Nano".

[ więcej ]
miniaturka

Chińscy specjali¶ci wykryli koronawirusa SARS-CoV-2 w spermie mężczyzn, którzy zachorowali na COVID-19.

[ więcej ]
miniaturka

Centralny Szpital Kliniczny MSWIA w Warszawie stosuje nowoczesne przeciwciało monoklonalne do walki z COVID-19.

[ więcej ]
miniaturka

Międzynarodowy zespół astronomów, pod kierunkiem dr inż.

[ więcej ]
miniaturka

Naukowcy z hongkońskiej uczelni opracowali antywirusow± powłokę polimerow±, która może ich zdaniem zapewniać przez 90 dni znacz±c± ochronę przed bakteriami i wirusami, między innymi koronawirusem wywołuj±cym Covid-19.

[ więcej ]
miniaturka

Najwcześniej na wiosnę 2021 roku należy spodziewać się pojawienia na rynku szczepionki przeciwko koronawirusowi - twierdzi hiszpański dziennik "El Mundo”.

[ więcej ]
miniaturka

Naukowcy Wydziału Inżynierii Materiałowej UTP i pracownicy bydgoskich firm Climat i Medseven opracowuj± prototyp prostego respiratora do wspomagania pacjentów z niewydolno¶ci± oddechow±.

[ więcej ]
miniaturka

Obok kuli ziemskiej przeleciała olbrzymia asteroida, która w dodatku - jak twierdzą entuzjaści astronomii - wygląda jakby była ubrana w.

[ więcej ]
miniaturka

W¶ród ofiar choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa ok.

[ więcej ]
miniaturka

Niedobory witaminy D mogą być częste u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 i mają silny związek z problemami zdrowotnymi, które zwiększają ryzyko zgonu u tych pacjentów, np.

[ więcej ]
miniaturka

Biodegradowalną folię, która może zastąpić plastik, wynalazła dr Ewelina Jamróz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

[ więcej ]
miniaturka

Chińscy badacze ustalili, że koronawirus może wci±ż ukrywać się głęboko w płucach pacjentów uznanych za wyleczonych i wypisywanych ze szpitali.

[ więcej ]
miniaturka

Zachęcaj±co wypadły wstępne wyniki prowadzonych w USA i innych krajach ¶wiata badań klinicznych nad lekiem antywirusowym remdesivir w leczeniu chorych z COVID-19.

[ więcej ]
miniaturka

Najwcze¶niej pod koniec kwietnia będ± znane oficjalnie wyniki badań klinicznych nad lekiem antywirusowym o nazwie remdesivir przydatnym w leczeniu Covid-19 - informuje na swej stronie producent preparatu firma Gilead Sciences.

[ więcej ]